Registratie en bescherming persoonsgegevens

De door jou ingevulde gegevens in deze website worden door Saxion opgeslagen. We gebruiken deze gegevens om je op de hoogte te houden van allerlei activiteiten en ontwikkelingen over de door jou opgegeven opleiding(en). Denk hierbij aan uitnodigingen voor open dagen, meeloopdagen en meer. De gegevens gebruiken wij tevens om analyses te maken.

Je gegevens worden niet gepubliceerd en/of aan derden beschikbaar gesteld.