Interior Design and Styling

1.wat voor vakken krijg je? 2. Wat voor toetsvormen krijg je ? 3.Hoe moeilijk vind je de studie? 4. Werk je veel met mede studenten? Vind jij de 40 studieuren in een week veel of valt het mee? En als laatste is een portfolio nodig?

Julia
meer dan 2 jaar geleden
1 Antwoord
Milan Huisman
Milan Huisman
ongeveer 2 jaar geleden

Beste Julia,

In je vorige vraag heb ik het al een beetje uitgelegd. Een jaar bestaat bij ons uit twee semesters van een halfjaar. In dit semester heb je vier toetsweken. In de weken vóór je toetsweek ben je tijdens de lessen en hoorcolleges kennis aan het opdoen die je vervolgens toepast in je toetsen. Dit kan een kennistoets zijn, een praktijktoets, een producttoets of een procestoets.

Een kennistoets test jouw kennis. Het is een theorietoets waar de theorie die je van tevoren hebt geleerd wordt getoetst.

Tijdens een praktijktoets maak je iets binnen de gegeven tijd. Je ontvangt dan aan het begin van de toets de opdracht en voert deze uit binnen een aantal uren. Zo wordt jouw creatieve gedachtengang en creatieve proces getest.

Een producttoets is een toets waaraan je al een aantal weken werkt. Bijvoorbeeld een ontwerp voor een kantoor, restaurant, hotel, huisartsenpraktijk etc. Hier werk je al een aantal weken aan en levert het ontwerp en bijbehorend ontwerpdossier in voor de producttoets.

Een procestoets is een reflectie op het afgelopen semester. Hoe ben je gegroeid? Wat heb je geleerd? En waar wil je volgend semester naartoe groeien?

Deze toetsen kunnen ook groepsopdrachten zijn. Bijvoorbeeld een wat kleiner ontwerp in tweetallen of een groot project in een groep van 8. Samenwerken met medeontwerpers doe je regelmatig.

Je krijgt tijdens een toetsweek niet alle toetsvormen tegelijk. Vaak zijn het er maar één of twee. Toch ben je aardig wat tijd kwijt om deze toetsen voor te bereiden. 40uur in de week is dan ook wel nodig vaak! 40 uur per week is niet veel als je het besteedt aan iets wat je passie is.

En dan als laatste beantwoord ik je vraag over het portfolio.

Tijdens het toelatingsassessment laat je opdrachten zien die je van tevoren hebt ontvangen en hebt gemaakt, je licht je motivatie toe in een gesprek en laat eigen gemaakt werk zien. Het kan zijn dat je nog weinig interieuropdrachten hebt gemaakt in het verleden. Geen probleem! Neem dan andere creatieve uitingen mee. Bijvoorbeeld taarten die je mooi hebt gedecoreerd, mode die je hebt ontworpen, foto's die je hebt gemaakt, schilderijen, poëzie... Van alles! Zolang je maar aan de toelatingscommissie kan laten zien dat je niet bang bent om creatief bezig te zijn en je ze een beeld geeft van jouw creatieve vaardigheden!

Groetjes,

Milan

Is jouw vraag nog niet beantwoord?